• Novinky
   • Víta Vás

   • Základná škola Nižný Hrušov

   • Zriaďovateľ: Obec Nižný Hrušov

    Základné informácie:

    Adresa:

    Družstevná 211
    094 22 Nižný Hrušov

    Kraj: Prešovský

    Okres: Vranov nad Topľou
    Typ školy: štátna

    E- mail riaditeľka: zakladnaskola@niznyhrusov.sk

     

     

 • Najnovšie

  Novinky

   • Organizácia výchovy a vzdelávania od 17.mája
   • 16. 5. 2021
   • Rozhodnutie ministra tu: Rozhodnutie.pdf

    MANUAL_Navrat_do_skol_od_17.5..pdf

    Zákonný zástupca

    a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskejjedálne (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR,dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

   • Organizácia výchovy a vzdelávania od 17.mája: Čítať viac
   • Deň matiek
   • 9. 5. 2021
   • Milé naše mamičky a staré mamy!

    Určite viete, že v tomto krásnom mesiaci - máji, máte dnes krásny sviatok. Deň matiek je príležitosťou poďakovať Vám za všetku tú vrelú lásku, za nehu a spravodlivosť. Dovoľte nám, aby sme Vám v dnešný slávnostný deň popriali v mene Vašich detí veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, radosti, pohody a božieho požehnania do ďalších rokov.

   • Deň matiek: Čítať viac
   • Fotografovanie detí
   • 6. 5. 2021
   • Milí rodičia,

    dňa 14.mája 2021 sa uskutoční fotografovanie Vašich detí. Ktorí máte záujem o fotografovanie Vášho dieťaťa, prosím, nahláste to triednej učiteľke cez stránku EduPage, alebo telefonicky do 11.mája 2021.

    Jedna sada stojí 12 euro a obsahuje:

    - portrét žiaka

    - portrét pre mamičku 15x20cm

   • Fotografovanie detí: Čítať viac
   • Apríl, mesiac lesov
   • 2. 5. 2021
   • To, že apríl je mesiacom lesov vie azda každý. Počas celého mesiaca sme sa aj v školskom klube detí venovali aktivitám s témou lesa.

    Hovorili sme o druhoch lesa, o lesných živočíchoch a rastlinách a o ochrane lesa. Svoje vedomosti si deti overili v hádankách a v rôznych pracovných listoch o lese. Vytvorili sme aj zaujímavé práce - stromy z prírodných materiálov a z cestovín.

   • Apríl, mesiac lesov: Čítať viac
   • Organizácia výchovy a vzdelávania od 3.mája
   • 1. 5. 2021
   • Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021 z 28.04.2021, platnej od 29.04.2021, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

    Od 3.5.2021 predloží zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o bezinfekčnosti (Priloha_c._8.docx).

    Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti (Priloha_c._8.docx).

   • Organizácia výchovy a vzdelávania od 3.mája: Čítať viac
   • Deň Zeme
   • 25. 4. 2021
   • V uplynulom týždni sme sa na našej škole venovali rôznym aktivitám, ktorými sme si chceli pripomenúť Deň Zeme.

    Deti si vyrobili papierové zemegule, čelenky a záložky, vyfarbovali omaľovánky a kreslili obrázky, hrali sme sa rôzne hry, pri ktorých si deti overili svoje vedomosti o našej zemi a veľa sa aj naučili, zaoberali sme sa aj ochranou prírody - triedením odpadu, deti vypracovali pracovné listy v zošitoch aj na interaktívnej tabuli, no a týždeň sme uzavreli zemeguľou zo šišiek, ktoré sme potom z trávnika aj vyzbierali, aby sme si skrášlili okolie školy. V škole sa snažíme deti inšpirovať aj na vyučovacích hodinách matematiky a slovenského jazyka, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne.

   • Deň Zeme: Čítať viac
   • Raňajky u pani riaditeľky
   • 19. 4. 2021
   • Pondelok ráno sa pre žiakov 3. a 4. ročníka začal netradične. Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Ondiková si ich pozvala k sebe na raňajky a kus reči. Témou spoločných raňajok bola príprava aktivít pre žiakov našej školy pri príležitosti "Dňa Zeme". Žiaci 4. ročníka navrhli, že budú náučnou formou informovať žiakov o dopadoch a ich negatívnom vplyve na našu planétu Zem a o správnom triedení odpadu formou poučných plagátov, ktoré si pripravia na hodinách. Spoločnými silami si pripravíme jeden pekný školský deň pomocou pedagógov a vychovávateliek ŠKD venovaný ochrane životného prostredia a prostredníctvom navrhnutých aktivít žiakmi ukázať, ako chrániť našu planétu. Popriala som žiakom pekný deň a odišli s radosťou a dobrým pocitom na vyučovanie. Akcia bude prezentovaná na webovej stránke školy.

   • Raňajky u pani riaditeľky: Čítať viac
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3